Informacje

UWAGA NASTĄPIŁY ZMIANY NUMERÓW TEL. DO REJESTRACJI !!!

DO PORADNI OGÓLNEJ:

536353619, 58 6787987 

DO PORADNI DZIECIĘCEJ:

58 6787989

 

 


 

Nagłe zachorowania codziennie w godz. 18.00- 08.00 oraz w dni świąteczne i wolne od pracy przyjmuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:

Rumia, ul. Derdowskiego 23;  tel. 58 727 -29 -50


TPK

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
    - od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
    - w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Pod numerem 800 137 200
 
Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
    - nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
    - nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
    - gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.
 
 
Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę pielęgniarki/położnej lub lekarską w formie telekonsultacji.


 

W przychodni, zainteresowani pacjenci mogą skorzystać z dodatkowych porad.

 

Świadczymy usługi w zakresie pielęgniarskiej indywidualnej opieki diabetologicznej dla chorych na cukrzycę i z zaburzeniami glikemii.

Usługi obejmują porady dietetyczne oraz porady dotyczące zmiany stylu życia.

Pacjenci chorzy na cukrzycę otrzymują bezpłatny glukometr.

 

Dla pacjentów przychodni świadczą usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinne z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańskiej 43.

Siedziba ta czynna jest w godzinach od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 17:00 tel.: 58 778 03 23 

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne przyjmują również w naszej poradni dziecięcej (gabinet zabiegowy) tel. 733-300-940 lub 696-539-028.

 

 

Od lipca 2015  RUSZYŁ NOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA PACJENTÓW :

Program profilaktyki chorób układu krążenia .

Program adresowany jest do osób które w roku kalendarzowym :
-  mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat ;
-  złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni ;
-  u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, a obciążone są następującymi czynnikami ryzyka:

1. nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg)

2. podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego , LDL-cholesterolu , triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu 

3. palenie tytoniu

4. niska aktywność ruchowa

5. nadwaga i otyłość 

6. upośledzona tolerancja glukozy

7. wzrost stężenia fibrynogenu

8. wzrost stężenia kwasu moczowego

9. nadmierny stres

10. nieracjonalne odżywianie

11. płeć męska

12. obciążenia genetyczne.

 

UWAGA

Przypominamy o szczepieniach :

1. BŁONICA , TĘŻEC - rocznik 2002

2. TD (BŁONICA, TĘŻEC,  KRZTUSIEC) rocznik 2007 i niezaszczepione rocznik 2006 

3. MMR (ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA) rocznik 2011 i niezaszczepione rocznik 2010

4. (BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC)  i  (ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA) - rocznik 2015 po urodzinach oraz wszystkie niezaszczepione dzieci - rocznik 2014

 

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Redzie

ul. Łąkowa 1  
Reda, 84-240  
Poradnia ogólna (58) 678-79-87    Poradnia dziecięca (58) 678-79-89
Księgowość (58) 678-35-12    biuro@nzozreda.pl