Informacje

 

UWAGA NASTĄPIŁY ZMIANY NUMERÓW TEL. DO REJESTRACJI !!!

DO PORADNI OGÓLNEJ:

58 6787987; 536 353 619 

DO PORADNI DZIECIĘCEJ:

58 6787989

 

 

UWAGA !

Lekarze w ramach teleporady dzwonią z numerów zastrzeżonych, prosimy o odbieranie telefonu z numeru zastrzeżonego lub usunięcie blokady na takie numery.

 


 Pobór krwi w przychodni odbywa się po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, Pacjent zostanie umówiony na dzień i godzinę . Pacjent proszony jest o stawienie się na pobór o umówionej godzinie.

Nie ma konieczności wcześniejszego odbioru skierowania na badanie krwi. Badania zlecone przez lekarza zlecane są w formie elektronicznej.

Należy odbierać jedynie skierowanie na pobór krwi wykonywany w domu przez pielęgniarki środowiskowe !

Przypominamy o szczepieniu Td III dawką przypominającą dla pacjentów z rocznika 2005 i 2006 !

 


ZAPOTRZEBOWANIE NA LEKI STAŁE PACJENTÓW NALEŻĄCYCH DO PORADNI OGÓLNEJ LUB DZIECIĘCEJ

INFORMUJEMY, ŻE PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO PRZYCHODNI ZOSTAŁA ZAMONTOWANA SKRZYNKA POCZTOWA. DAJE ONA DODATKOWĄ MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA LEKI STAŁE  I WRZUCENIA GO DO SKRZYNKI .

CZAS OCZEKIWANIA WYNOSI DO 7 DNI ROBOCZYCH. PROSIMY PODAĆ NA ZGŁOSZENIU:
1. Imię i nazwisko Pacjenta
2. Data urodzenia
3. Adres zamieszkania Pacjenta
4. Aktualny numer telefonu do kontaktu
5. Dokładna nazwa leku, dawka leku oraz liczba opakowań; i w przypadku leków na nadciśnienie lub cukrzycę konieczne jest podanie wyników trzech ostatnio dokonanych pomiarów.

NADAL ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z ZAMÓWIENIA DROGĄ MAILOWĄ ORAZ POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE PRZYCHODNI  - "ZAKŁADKA "KONTAKT"

 


 Nagłe zachorowania codziennie w godz. 18.00- 08.00 oraz w dni świąteczne i wolne od pracy przyjmuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:

Rumia, ul. Derdowskiego 23;  tel. 58 727 -29 -50

 


W przychodni, zainteresowani pacjenci mogą skorzystać z dodatkowych porad.

 

Świadczymy usługi w zakresie pielęgniarskiej indywidualnej opieki diabetologicznej dla chorych na cukrzycę i z zaburzeniami glikemii.

Usługi obejmują porady dietetyczne oraz porady dotyczące zmiany stylu życia.

Pacjenci chorzy na cukrzycę otrzymują bezpłatny glukometr.

 


BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA.

W ramach Profilaktyki Raka Piersi dla kobiet w wieku 45-74 lat, które nie miały w ciągu ostatnich 2 lat wykonywanej mammografii w ramach NFZ, istnieje możliwość wykonania bezpłatnej mammografii.

Serdecznie zapraszamy do zapisów: tel. 58 727 29 40 oraz on-line www.przychodnia-rumia.pl
NZOZ NR 1, ul. Derdowskiego 23, 84-230 Rumia - gab. 31

 

 


Dla pacjentów przychodni świadczą usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinne z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańskiej 43.

Siedziba ta czynna jest w godzinach od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 17:00 tel.: 58 778 03 23 

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne przyjmują również w naszej poradni dziecięcej (gabinet zabiegowy) tel. 733-300-940 lub 696-539-028.

 


 Od lipca 2015  RUSZYŁ NOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA PACJENTÓW :

Program profilaktyki chorób układu krążenia .

Program adresowany jest do osób które w roku kalendarzowym :
-  mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat ;
-  złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni ;
-  u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, a obciążone są następującymi czynnikami ryzyka:

1. nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg)

2. podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego , LDL-cholesterolu , triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu 

3. palenie tytoniu

4. niska aktywność ruchowa

5. nadwaga i otyłość 

6. upośledzona tolerancja glukozy

7. wzrost stężenia fibrynogenu

8. wzrost stężenia kwasu moczowego

9. nadmierny stres

10. nieracjonalne odżywianie

11. płeć męska

12. obciążenia genetyczne.

 


UWAGA

Przypominamy o szczepieniach w 2024 roku :

1. BŁONICA, TĘŻEC - rocznik 2006

2. TD (BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC) rocznik 2011 i niezaszczepione rocznik 2010

3. (BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC)  i  (ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA) - rocznik 2019 po urodzinach oraz wszystkie niezaszczepione dzieci do rocznika 2018

 

Zalecane szczepienie HPV rocznik 2011 i 2012 - zapisy przez infolinię tel. 800 100 101 lub 570 719 144

 


Jednostka posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Lekarza POZ.

Kontakt do NFZ o. Gdańsk

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP)

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Redzie

ul. Łąkowa 1  
Reda, 84-240  
Poradnia ogólna (58) 678-79-87    Poradnia dziecięca (58) 678-79-89
Księgowość (58) 678-35-12    biuro@nzozreda.pl